bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetwarzanie danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych przez email przez Panią/Pana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanów 06-400 ul. Wyzwolenia 10 A.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyzwolenia 10 A 06-400 Ciechanów lub drogą elektroniczną poprzez email: info@pppciechanow.pl

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO, a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Zebrane dane będziemy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane będą udostępniane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

W przypadku zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy: do czasu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyzwolenia 10 A 06-400 Ciechanów lub drogą elektroniczną poprzez email: inspektor@pppciechanow.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie oraz w celach statystycznych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Opublikował: Monika Zaremba-Łepkowska
Publikacja dnia: 30.12.2019
Podpisał: Monika Zaremba-Łepkowska
Dokument z dnia: 30.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 480