bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Bilans

Bilans za rok 2019

Bilans za rok 2020

Bilans za rok 2021

Sprawozdanie finansowe placówki za 2021 rok zostało opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w
Ciechanowie: https://bip.pcuw-ciechanow.pl/

Bilans za rok 2022

Sprawozdanie finansowe placówki za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie: https://bip.pcuw-ciechanow.pl/Opublikował: Wiesława Machul
Publikacja dnia: 02.05.2023
Podpisał: Wiesława Machul
Dokument z dnia: 10.01.2020
Dokument oglądany razy: 2 283